หลวงพ่อเทียน

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

หลวงพ่อเทียน

Post by Nadda »

ถาม : เคล็ดลับของการปฏิบัติ ?
ตอบ : ทำให้คนหมดคน

ถาม : ทำอย่างไรให้ถึงนิพพาน
ตอบ : นิพพานไม่ต้องทำอะไร การทำอะไรไม่ใช่นิพพาน

ถาม : การฝึกแบบอุกฤษฏ์จำเป็นต้องเก็บตัวหรือไม่
ตอบ : นั่นเป็นเพียงคำพูด หากเอาสติจ่ออยู่ที่จิตตลอดเวลาก็เป็นการฝึกแบบอุกฤษฏ์แล้ว

หลวงพ่อเทียนเกิดที่บ้านบุฮุม อ.เชียงคาน จ.เลย เหตุที่รู้จักในนามหลวงพ่อเทียนเพราะท้องถิ่นของท่านนิยมเรียกชื่อตามชื่อของลูกคนหัวปี
บุตรคนแรกของท่านชื่อเทียน เลยเรียกท่านว่าพ่อเทียน (จริงๆเทียนเป็นบุตรคนรอง คนโตชื่อเนียมแต่ถึงแก่กรรมตั้งแต่อายุ 5 ขวบ)

ชื่อจริงว่า พันธ์ อินทผิว เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวน 6 คน ได้ไปบวชกับหลวงน้าที่วัดบรรพตคีรี ศึกษาธรรมะและคาถาต่างๆ ต่อมาสึกและได้แต่งงาน ประกอบอาชีพทำนา เดินเรือค้าขายผ้าฝ้ายที่ฝั่งลาวจนร่ำรวยแต่ไม่มีความสุข เพราะคิดถึงแต่เรื่องเงินทองและสินค้าที่จะซื้อจะขาย ถึงจะปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามวิธีของท่านก็ไม่อาจช่วยให้หลวงพ่อหมดทุกข์ได้ จนอายุ 40 กว่าปีท่านเลิกทำการค้าขายโดยเด็ดขาด เฝ้าแต่คิดว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ตาย ไม่เห็นมีอะไรไปด้วย คนรวยก็ตาย คนจนก็ตาย ไม่เห็นมีอะไร มีแต่บาปกับบุญ ในที่สุดจึงตัดสินใจออกบวช

ท่านได้ศึกษากับอาจารย์ปานชาวลาวซึ่งได้ไปเรียนวิชาติงนิ่ง (เจริญสติแบบเคลื่อนไหว มือเคลื่อนไหว บริกรรม "ติง" เมื่อหยุด บริกรรม "นิ่ง") และวิธีพองยุบจากพม่า ซึ่งแตกต่างจากวิธีที่หลวงพ่อทำ คือ เมื่อเคลื่อนมืออยู่หรือหยุดอยู่ก็ให้รู้สึกเท่านั้น ไม่มีแยกแยะว่าเคลื่อนหรือหยุด
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

Re: หลวงพ่อเทียน

Post by Nadda »

คนไม่รู้จักบุญ เอาบุญไม่เป็น คนไม่รู้จักบาป จะหลีกบาปไม่ได้
เราต้องอยู่ด้วยความพอดีหรือความปกติ บุญคือปกติ ศีลคือปกติ บุญคือพอดี ศีลคือพอดี ถ้าไม่พอดีไม่ปกติก็แสดงว่ายังไม่มีบุญ ยังไม่มีศีล
Post Reply