รวมแผนที่ POI ชิมช้อปใช้

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2387
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

รวมแผนที่ POI ชิมช้อปใช้

Post by tong »

ชิมช้อปใช้

*** เจ้าของร้านค้าถุงเงินลงพิกัดผิดจำนวนมาก ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ***

ขอได้รับความขอบคุณจากเพจแจ้งเตือนราคาน้ำมัน สนับสนุนการท่องเที่ยวขับขี่อย่างมีน้ำใจและเคารพกฎจราจร
https://www.facebook.com/OilPriceNotifier/
https://www.ktb.co.th/th/contact-us/thung-ngern-shop-province


ชิมช้อปใช้ กรุงเทพมหานคร - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dP5kchUZnlKYwDgTU_NKyohmQ4o1knEW&usp=sharing

ชิมช้อปใช้ ชลบุรี - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1rqWe-tsOPc3zNINq3hD2k5kNRQR2_iQy&usp=sharing

ชิมช้อปใช้ นครปฐม - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UlHplz8rVZJFUPQeqQv6cbuF1C7ZHmfE&usp=sharing

ชิมช้อปใช้ ฉะเชิงเทรา - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1CMayyq_rQ3viIBvhxgVDvRQyoLG7IJD8&usp=sharing

ชิมช้อปใช้ นครนายก - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1n3sXigynCiY_TwXh5RDbN036wUkiOwJP&usp=sharing

ชิมช้อปใช้ ปราจีนบุรี - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TO6XguOk279F13XgFWLnJlX8LFdyquzJ&usp=sharing

ชิมช้อปใช้ นครสวรรค์ - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gF4vO_7mpXZPo7TQOsWbEVxQnihzyLjL&usp=sharing

ชิมช้อปใช้ สงขลา - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nhYZNDWs49zFzasrHwO1MSb_zg-0DvGu&usp=sharing

ชิมช้อปใช้ ลพบุรี - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10trlrREEZswwgjubpl34t-KtNT7cAH7D&usp=sharing
tong
Site Admin
Posts: 2387
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: รวมแผนที่ POI ชิมช้อปใช้

Post by tong »

[
{
"province_id": 50,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 00003&z=11"
},
{
"province_id": 57,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 34854&z=11"
},
{
"province_id": 76,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 20333&z=11"
},
{
"province_id": 67,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 44264&z=11"
},
{
"province_id": 42,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 77773&z=11"
},
{
"province_id": 54,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 60828&z=11"
},
{
"province_id": 58,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 01856&z=11"
},
{
"province_id": 81,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 88841&z=11"
},
{
"province_id": 10,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 89492&z=13"
},
{
"province_id": 71,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 106177&z=9"
},
{
"province_id": 46,
"map_url": "https://www.google.co.th/maps/d/viewer? ... 68937&z=10"
},
{
"province_id": 62,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 80124&z=10"
},
{
"province_id": 40,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 121185&z=9"
},
{
"province_id": 22,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 11254&z=10"
},
{
"province_id": 24,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 437087&z=9"
},
{
"province_id": 20,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 95672&z=10"
},
{
"province_id": 18,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 21977&z=10"
},
{
"province_id": 36,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 945017&z=9"
},
{
"province_id": 86,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 859376&z=9"
},
{
"province_id": 92,
"map_url": "https://www.google.co.th/maps/d/viewer? ... 20719&z=10"
},
{
"province_id": 23,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 28684&z=11"
},
{
"province_id": 63,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 86325&z=10"
},
{
"province_id": 26,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 65233&z=11"
},
{
"province_id": 73,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 92125&z=11"
},
{
"province_id": 48,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 65975&z=10"
},
{
"province_id": 30,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 31984&z=10"
},
{
"province_id": 80,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 07173&z=10"
},
{
"province_id": 60,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 39166&z=10"
},
{
"province_id": 12,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 77242&z=12"
},
{
"province_id": 96,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 80536&z=10"
},
{
"province_id": 55,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 64362&z=11"
},
{
"province_id": 38,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 36872&z=11"
},
{
"province_id": 31,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 61537&z=11"
},
{
"province_id": 13,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 45026&z=11"
},
{
"province_id": 77,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 08374&z=10"
},
{
"province_id": 25,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 66118&z=10"
},
{
"province_id": 94,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 64197&z=10"
},
{
"province_id": 14,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 88118&z=10"
},
{
"province_id": 56,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 42389&z=11"
},
{
"province_id": 82,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 91256&z=10"
},
{
"province_id": 93,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 46731&z=11"
},
{
"province_id": 66,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 33139&z=10"
},
{
"province_id": 65,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 09104&z=10"
},
{
"province_id": 83,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 04396&z=11"
},
{
"province_id": 44,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 57425&z=10"
},
{
"province_id": 49,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 70725&z=10"
},
{
"province_id": 35,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 38039&z=10"
},
{
"province_id": 95,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 58218&z=10"
},
{
"province_id": 45,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 13911&z=10"
},
{
"province_id": 85,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 61851&z=11"
},
{
"province_id": 21,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 23647&z=11"
},
{
"province_id": 70,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 07492&z=10"
},
{
"province_id": 16,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 16667&z=10"
},
{
"province_id": 52,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 73535&z=10"
},
{
"province_id": 51,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 36424&z=10"
},
{
"province_id": 33,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 53145&z=10"
},
{
"province_id": 47,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 35257&z=10"
},
{
"province_id": 90,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 91054&z=10"
},
{
"province_id": 91,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 20905&z=10"
},
{
"province_id": 11,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 40761&z=11"
},
{
"province_id": 75,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 67293&z=12"
},
{
"province_id": 74,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 47282&z=11"
},
{
"province_id": 27,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewe ... 35286&z=10"
},
{
"province_id": 19,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 21088&z=11"
},
{
"province_id": 17,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 89057&z=11"
},
{
"province_id": 64,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 75693&z=11"
},
{
"province_id": 72,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 75443&z=11"
},
{
"province_id": 84,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 57428&z=11"
},
{
"province_id": 32,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 64064&z=11"
},
{
"province_id": 43,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 62959&z=11"
},
{
"province_id": 39,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 65855&z=11"
},
{
"province_id": 15,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 00001&z=11"
},
{
"province_id": 37,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 41011&z=11"
},
{
"province_id": 41,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 02539&z=11"
},
{
"province_id": 53,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 01958&z=11"
},
{
"province_id": 61,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 10551&z=11"
},
{
"province_id": 34,
"map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl ... 30863&z=11"
}
]
Post Reply