Page 1 of 1

หมี่กรอบจีนหลี ร.5 ตลาดพลู

Posted: Thu 09 Oct 2014 3:36 pm
by Nadda
หมี่กรอบจีนหลี@ตลาดพลู กินหมี่ซึ้งประวัติศาสตร์ ที่นี่เมื่อสมัย 130 ปีก่อน เสด็จพ่อ ร.5 เคยเสด็จเรือผ่านเพื่อมาเยี่ยมทหารมหาดเล็กในคลองบางหลวง
20140930_121251.jpg 20140930_121550.jpg 20140930_121927.jpg 20140930_121900.jpg

Re: กรุงเทพ - หมี่กรอบจีนหลี ตลาดพลู

Posted: Thu 09 Oct 2014 3:43 pm
by Nadda
ระหว่างทางได้กลิ่นหอมของหมี่จีนหลีซึ่งขณะนั้นตั้งกะทะผัดกันริมคลอง ลักษณะเป็นร้านเรือนแพ จึงบอกให้คนแจวจอดและทรงขึ้นมาเสวยพร้อมกับรับสั่งให้ตามตัวพ่อครัวคืออากงของเจ้าของร้านมาพูดคุย

ท่านได้รับสั่งชื่นชมในกลิ่นหอมและรสชาติพร้อมกำชับว่าให้สืบทอดต่อไปนานๆ หลังจากนั้นก็ได้แวะมาเสวยอีก 2-3 ครั้งแถมยังรับสั่งให้ถวายถึงในวัง เสด็จพ่อร.5 โปรดมอบเงินพดด้วงและรูปถ่ายให้แก่อากงจีนหลีด้วย
20140930_121912.jpg 20140930_121921.jpg 20140930_122247.jpg 20140930_122230.jpg