โครงการจักรยานให้ยืม "ปัน ปั่น" ในพื้นที่กรุงเทพฯ

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

โครงการจักรยานให้ยืม "ปัน ปั่น" ในพื้นที่กรุงเทพฯ

Post by Nadda »

โครงการจักรยานให้เช่า ให้ยืม ในพื้นที่ กทม. มีชื่อโครงการว่า ปันปั่น 15 นาทีแรกฟรี แต่ต้องสมัครสมาชิกและมีบัตร RFID Smart Card

http://www.punpunbikeshare.com/

สมัครครั้งแรก 320 บาท เป็นค่าบัตร 120 บาท ค่ารายปี 100 บาท และเงินล่วงหน้าในบัตร 100 บาท มีอายุ 1 ปี
QQ Photo20141019203040.jpg QQ Photo20141019203051.jpg QQ Photo20141019203046.jpg QQ Photo20141019203011.jpg QQ Photo20141019203029.jpg
Post Reply