ราคากลาง 3M FILTRETE แผ่นดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศ ฟิลทรีตท์ แผ่นกรองอากาศ

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

ราคากลาง 3M FILTRETE แผ่นดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศ ฟิลทรีตท์ แผ่นกรองอากาศ

Post by tong »

3M FILTRETE
ฟิลทรีตท์
แผ่นดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศ
แผ่นกรองอากาศ

Code: Select all

       3M  Lazada
15" x 24"  185   176
15" x 48"  300   275
15" x 96"  500   475
Post Reply