รวมรูป หล่อฮั้งก้วย ชนิดก้อน กล่องเขียว

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: รวมรูป หล่อฮั้งก้วย ชนิดก้อน กล่องเขียว

Post by tong »

เครื่องดื่ม หล่อฮั้งก้วย ชนิดก้อน ตราจีเซียนเว่ง 罗汉果冲剂
(Luo Han Guo Beverage)

35 บาท

หล่อฮั้งก้วย 88%
น้ำตาล 12%

IMG_20230331_205316.jpg
IMG_20230331_205406.jpg
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: รวมรูป หล่อฮั้งก้วย ชนิดก้อน กล่องเขียว

Post by tong »

เครื่องดื่มชง หล่อฮั้งก้วย ผสมเก็กฮวย ตราเซียซาน

60 บาท

หล่อฮั้งก้วย 80%
เก็กฮวย 15%
น้ำตาล 5%

8850283811488.jpg
8850283811489.jpg
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: รวมรูป หล่อฮั้งก้วย ชนิดก้อน กล่องเขียว

Post by tong »

หนีภาษี ของจีน ภายในบรรจุกล่องกระดาษเล็กๆ

หล่อฮั้งก้วย 95%
น้ำตาล 5%

1_E_LuoHanGuo.png
Post Reply