ตัวอย่างการกรอก แบบคำขอโอนและรับโอน รถยนต์ (กรณียังไม่ย้ายออกจากเขตจังหวัดเดิม)

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

ตัวอย่างการกรอก แบบคำขอโอนและรับโอน รถยนต์ (กรณียังไม่ย้ายออกจากเขตจังหวัดเดิม)

Post by tong »

SNAG-006.png สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่
http://www.dlt.go.th/th/eform/index.php

1. สำเนาทะเบียนบ้าน ไม่ต้องใช้แล้ว เลิกใช้

2. อย่าลืมให้เจ้าของรถเดิม เซ็นต์ชื่อลงในสมุดทะเบียนรถ หน้าล่าสุด

3. ในกรณีที่ยังไม่ย้ายออกจากเขตจังหวัดเดิม จะต้องหาเจ้าบ้านที่อนุญาติให้ใช้ที่จอดรถในจังหวัดนั้นๆไว้ด้วย
เพิ่มหนังสือยินยอมใช้ที่จอดรถและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน ในตัวอย่างข้างล่างจะใช้เจ้าของรถเดิมเป็นเจ้าบ้าน
Attachments
1-แบบคำขออื่นๆ.pdf
[ 21.29 KiB | Downloaded 17094 times ]
2-แบบคำขอโอนและรับโอน-หน้า1.pdf
[ 35.02 KiB | Downloaded 31288 times ]
2-แบบคำขอโอนและรับโอน-หน้า2.pdf
[ 21.81 KiB | Downloaded 15353 times ]
3-หนังสือมอบอำนาจ-หน้า1.pdf
[ 33.1 KiB | Downloaded 23653 times ]
3-หนังสือมอบอำนาจ-หน้า2.pdf
[ 18.57 KiB | Downloaded 15082 times ]
4-หนังสือยินยอมใช้ที่จอดรถ.pdf
[ 18.52 KiB | Downloaded 11363 times ]
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: ตัวอย่างการกรอก แบบคำขอโอนและรับโอน รถยนต์ (กรณียังไม่ย้ายออกจากเขตจังหวัดเดิม)

Post by tong »

ต้องขอโทษด้วย เราไม่เคยโอนแบบนั้น จะต้องไปดูตัวอย่างที่กรมขนส่ง จะมีแปะติดไว้ ในเวปก็ไม่มีให้ดู ต้องให้ประชาชนไป 2 รอบ หรือไปกรอกเอาหน้างาน

สาเหตุที่เรายังไม่ย้ายข้ามเขต เพราะ รอเลขทะเบียน หมวดสวยๆ
เราสามารถที่จะแจ้งย้ายที่เขตปลายทางได้เลย

ยังไงถ้าสะดวกไปที่กรมขนส่งใกล้บ้าน ก็วิ่งไปดูตัวอย่างก่อนก็ดี
Post Reply