การคิดภาษี

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

การคิดภาษี

Post by tong »

== Fortuner ขนาดเครื่องยนต์ 2,982 ซีซี ==

1. 1 - 600 ซีซีละ 0.5 บาท = 600 x 0.5 = 300 บาท
2. 601 - 1800 ซีซีละ 1.50 บาท = (1800 - 600) x 1.50 = 1200 x 1.50 = 1,800 บาท
3. 1801 ขึ้นไป ซีซีละ 4.00 บาท = (2982 - 1800) x 4.00 = 1182 x 4.00 = 4,728 บาท

คิดเป็นภาษี = 300 + 1,800 + 4,728 = 6,828 บาท

หมายเหตุ

ปีที่ 6 ลด 10%
ปีที่ 7 ลด 20%
ปีที่ 8 ลด 30%
ปีที่ 9 ลด 40%
ปีที่ 10 ขี้นไป ลด 50%
Post Reply