วิธีใส่บังโคลนหน้า (ของเทียม)

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

วิธีใส่บังโคลนหน้า (ของเทียม)

Post by tong »

หาซื้อบังโคลนของ Vigo เทียมมาใช้ ราคาประมาณ 2xx - 3xx บาท
Q78862..jpg
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: วิธีใส่บังโคลนหน้า (ของเทียม)

Post by tong »

ที่ต้องหาซื้อเพิ่มด้วยก็มี

1. น็อตเกลียวปล่อย 6 ตัว
2. พลาสติกยึดบังโคลน 2 ตัว
A1064711..jpg
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: วิธีใส่บังโคลนหน้า (ของเทียม)

Post by tong »

รูด้านในหนึ่งรูนั้นจะต้องใส่ตัวล็อคพลาสติกก่อน
A1064717.jpg
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: วิธีใส่บังโคลนหน้า (ของเทียม)

Post by tong »

ไขน็อตเข้าไปอย่างง่ายๆทั้ง 3 ตำแหน่ง
d208rys1.jpg
Post Reply