การชุบชีวิตแบตเตอรี่

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

การชุบชีวิตแบตเตอรี่

Post by tong »

1. เปิดจุก แล้วเทของเหลวออกจา­กตัวแบตเตอรี่ (อย่าทิ้งลงดินและแหล่งน้ำ เพราะเป็นสารพิษ)
2. เทน้ำร้อนใส่ในแบตเตอรี่ ปิดจุก ทำการเ­ขย่าล้าง ผลักจากหน้า<->หลัง อย่าเขย่าผิดทิศเพราะจะทำให้แผงล้ม ช๊อต
3. เปิดจุก เทน้ำอ­อกให้หมด
4. เทน้ำร้อนใส่อีกครั้งโดยผสมน้ำยาล้างห้องน­้ำลงไปด้วยช่องละ 1 ฝา ปิดจุก แล้วเขย่า วางทิ้งไว้ 45 นาที
5. เปิดจุก เทน้ำผสมน้ำยาล้างห้องน้ำออกให้หมด
6. เทน้ำร้อนใส่ในแบตเตอรี่ ปิดจุก ทำการเขย่าล้าง หลายๆรอบ จนกว่าน้ำจะใสสะอาด
7. ทำการตากแบตเตอรี่ไว้ให้แห้งที่สุด อาจจะใช้เวลาหลายๆวันก็ได้
8. เทน้ำกรดซัลฟูริก (H2SO4) 30% ความถ่วงจำเพาะ 1.25 ลงในแบตเตอรี่ในป­ริมาณที่เหมาะสม ถึงระดับที่กำหนด
9. นำไปชาจ์ทไฟ ใช้งานตามปกติ

tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: การชุบชีวิตแบตเตอรี่

Post by tong »

สารตะกั่วอันตราย อย่าทำเองดีกว่า ป่านนี้ชาวบ้านเททิ้งกันไปทั่วแล้ว
Post Reply