เช็คระยะ 160,000 กม. เปลี่ยนของเหลวทุกชนิด

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: เช็คระยะ 160,000 กม. เปลี่ยนของเหลวทุกชนิด

Post by tong »

น้ำมันเครื่องดีเซลสีแดง L ราคา 145 บาท
น้ำมันเครื่องดีเซลสีแดง G ราคา 840 บาท
น้ำมันเกียร์ 75W90 A-PZT01-8752L ราคา 395 บาท
น้ำมันเกียร์ Type T-IV A-08886-80905 ราคา 1,310 บาท
น้ำยาหม้อน้ำ A-08889-80061 ราคา 450 บาท
SAM_9144.JPG น้ำมันเครื่องดีเซล.JPG น้ำมันเกียร์75W90_A-PZT01-8752L.JPG น้ำมันเกียร์Type_T-IV_A-08886-80905.JPG น้ำยาหม้อน้ำ_A-08889-80061.JPG
Post Reply