วิธีทำ เฟรมใส่ไส้กรองแอร์ 3M

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

วิธีทำ เฟรมใส่ไส้กรองแอร์ 3M

Post by tong »

...
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: วิธีทำ เฟรมใส่ไส้กรองแอร์ 3M

Post by tong »

air_filter_11.jpg air_filter_12.jpg
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: วิธีทำ เฟรมใส่ไส้กรองแอร์ 3M

Post by tong »

แบบแปลน
air_filter_13.png
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: วิธีทำ เฟรมใส่ไส้กรองแอร์ 3M

Post by tong »

air_filter_02.jpg air_filter_15.jpg air_filter_21.jpg
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: วิธีทำ เฟรมใส่ไส้กรองแอร์ 3M

Post by tong »

อุปกรณ์ทั่วไป
air_filter_01.jpg air_filter_16.jpg
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: วิธีทำ เฟรมใส่ไส้กรองแอร์ 3M

Post by tong »

air_filter_041.jpg air_filter_042.jpg air_filter_043.jpg
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: วิธีทำ เฟรมใส่ไส้กรองแอร์ 3M

Post by tong »

air_filter_051.jpg air_filter_052.jpg
Post Reply