ชวนชมไทย Thai Adenium

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

ชวนชมไทย Thai Adenium

Post by Nadda »

1. ฮอลแลนด์ (Adenium Obesum)

2. ยักษ์ญี่ปุ่น (Adenium Somalense)

3. ยักษ์ซาอุ/อาหรับ (Arabicum - Yak Saudi) / Arabicum

1.ยักษ์เยเมน (Arabicum : Yak – Yamen)
2.ยักษ์เกษตร
3.ยักษ์สิงห์บุรี (Arabicum : Yak-sing-Bu-Ri)
4.ยักษ์ลพบุรี
5.ยักษ์หน้าวัง (Arabicum : Yak – Na – Wang)
6.ยักษ์ดำ-สายสิงห์บุรี
7.เพชรเมืองคง (Petch Muang Kong)
8.เพชรหน้าวัง A5 (Petch Na Wang A5)
9.เพชรหน้าวัง A6 (Petch Na Wang A6)
10.ยักษ์ดำ – สายโคราช < Black Giant – Korat
11.อัศวินดำ – สายโคราช < Black Knight – Korat
12.อัศวิน – สาย7 < Black Knight – Sai7 >

4. ราชินีพันดอก (Arabicum - Rar Chi Nee Pan Dok) / RCN

5. ไทยโซโคทรานั่ม (Arabicum - Thai Socotranum) / Thai Soco เช่น เขาหินซ้อน,มงกุฎสยาม,บางคล้า,เอสวัน,ลูกไม้ใหม่และลูกผสม
Post Reply