กินเหล้าแค่ไหนถึงตับแข็ง

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

กินเหล้าแค่ไหนถึงตับแข็ง

Post by Nadda »

ผู้ชาย วันละ 80g ต่อวัน ติดกัน 10 ปี ตับแข็ง
ผู้หญิง 80g ติดกัน 5 ปี ตับแข็ง หรือ 40g ใน 10 ปี(ผู้หญิงอ่อนแอกว่า)

ปริมาณเหล้า x degree x 0.8(ค.ถ่วงจำเพาะalcohol)
เช่นเหล้าขาว1ขวด 700cc
700*0.4(40ดีกรี)*0.8 = 224g
นี่คือกินขวดนึง ถ้าเหล้าขาวครึ่งขวด 112g สิบปี (เกิน80g)

ลีโอ1ขวด 630cc 5ดีกรี
630x0.05x0.8 =25.2g
เหมาคนเดียว 4ขวด ประมาณ100g ทุกวัน ตับแข็ง

เรด 1 drink(แจกพีอาร์) 30cc
35ดีกรี
30x0.35x0.8=8.4g
สรุป พีอาร์โดนเรดวันละ 10ดริ๊ง 5ปีเสี่ยงตับแข็ง

Credit: Wananon Pradmontin
Post Reply