ธนาคารในห้าง The Mall บางกะปิ

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

ธนาคารในห้าง The Mall บางกะปิ

Post by Nadda »

ชั้น G ใกล้บาจา -- TMB, CIMB
ชั้น 1 ด้านบนฝั่งบ่อปลา -- KTB
ชั้น 2 ใกล้ Jaymart -- SCB, Kbank
ชั้น 3 ตรงข้าม JIB -- UOB, BBL
ชั้น 3 หลัง BBL -- KTB
ชั้น 3 ใกล้ Living Mall -- ออมสิน, ธนชาติ
Post Reply