ยาฉลาด Ritalin Adderall Provigil Nicotine Caffeine

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

ยาฉลาด Ritalin Adderall Provigil Nicotine Caffeine

Post by tong »

ยา Ritalin (methylphenidate) ช่วยกระตุ้นจิตใจและสมอง เวลาต้องส่งรายงานและเวลาสอบ แม้แต่ Hillary Clinton ก่อนเข้าพิธีโต้วาทีกับ Donald Trump ทางโทรทัศน์ก็กินยา Ritalin เพื่อให้เธอมีสมาธิและสามารถตอบคำถามได้อย่างฉะฉาน

ยา Adderall (methamphetamine) นักเคมีสังเคราะห์ได้เมื่อปี 1919 และให้นักบิน kamikaze กินก่อนจะขึ้นเครื่องบินไปทำอัตวินิบาตกรรมอย่างมุ่งมั่น

ยา Provigil (modafinil) นิยมใช้เพิ่มความสามารถในการจำ เช่น จำหมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ และใช้รักษาคนที่สัปงกไม่เป็นเวลา และมีสมาธิสั้น attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

สมองส่วนที่เรียกว่า prefrontal cortex (หรือ big boss) จะทำงานดีขึ้น เพราะมีการหลั่งฮอร์โมน dopamine และ noradrenaline ออกมา และถ้าสารทั้งสองนี้มีในปริมาณที่เหมาะสม boss จะทำงานได้ดีที่สุด แต่ถ้ามีน้อยไป การสั่งงานของ boss จะล่าช้า และถ้ามากไป การสั่งงานก็จะสับสน ดังนั้น จุดมุ่งหมายหลักของการกินยาโด๊ป ก็เพื่อให้ boss ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น บางคนจึงใช้วิธีเสริมสมรรถภาพของสมองแบบง่ายๆ คือ สูบบุหรี่ (nicotine) และดื่มกาแฟ (caffeine) ซึ่งจะทำให้ร่างกายหลั่ง dopamine และ noradrenaline ออกมา และได้พบว่า สารเหล่านี้ช่วยให้จำดีขึ้นได้ เพราะมันกระตุ้นไม่แรง ดังนั้น เราจึงไม่มีการห้ามดื่มกาแฟ หรือ สูบบุหรี่ ในขณะที่มีการสอบ
Post Reply