ลอยอังคารที่วัดแหลมพ้อ 26 มิ.ย. 2558

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

ลอยอังคารที่วัดแหลมพ้อ 26 มิ.ย. 2558

Post by Nadda »

“วัดแหลมพ้อ” อยู่เชิงสะพานติณสูลานนท์ ม.4 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

เป็นวัดเก่าแก่กว่า 200 ปี ครั้งหนึ่งในอดีตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงประพาสทางน้ำขึ้นที่ท่าเรือหน้าวัด อีกทั้งมีประติมากรรมที่เก่าแก่ที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและมีพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

7.00น. ออกจากวัดคลองเรียน เพื่อไปยังวัดแหลมพ้อ สงขลา
ติดต่อเรือหางยาว คนขับ (500 บาท) และพระสำหรับนำพิธีลอยอังคาร
"ดินสู่ดิน น้ำสู่น้ำ ลมสู่ลม ไฟสู่ไฟ"
20150626_070329.jpg 20150626_074401.jpg 20150626_074404.jpg 20150626_075440.jpg 20150626_075450.jpg 20150626_075515.jpg 20150626_075624.jpg 20150626_075637.jpg 20150626_075738.jpg 20150626_075749.jpg 20150626_081225.jpg 20150626_081318.jpg 20150626_081545.jpg 20150626_081803.jpg 20150626_081541.jpg 20150626_082148.jpg 20150626_082251.jpg 20150626_082248.jpg
Post Reply