รับอัฐิที่วัดคลองเรียน 26 มิ.ย.2558

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

รับอัฐิที่วัดคลองเรียน 26 มิ.ย.2558

Post by Nadda »

6.00น. ณ วัดคลองเรียนรับอัฐิของอาม่า หลังทำพิธีเผาเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2558
20150626_062954.jpg 20150626_063040.jpg 20150626_063009.jpg 20150626_063632.jpg 20150626_063801.jpg 20150626_063639.jpg 20150626_063804.jpg 20150626_063816.jpg 20150626_064130.jpg 20150626_064244.jpg 20150626_064300.jpg 20150626_064332.jpg 20150626_064731.jpg 20150626_064745.jpg
Post Reply