พิธีไหว้คำนับศพ มาติกาบังสกุล เคลื่อนศพสู่วัดคลองเรียน 25 มิ.ย.2558 [ติ๊ด]

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

พิธีไหว้คำนับศพ มาติกาบังสกุล เคลื่อนศพสู่วัดคลองเรียน 25 มิ.ย.2558 [ติ๊ด]

Post by Nadda »

จัดของไหว้เจ้าที่ ทำพิธีไหว้คำนับศพ ถวายเพล ทำมาติกาบังสกุล เคลื่อนศพสู่วัดคลองเรียน
20150625_075658.jpg 20150625_075710.jpg 20150625_075722.jpg 20150625_081818.jpg 20150625_102142.jpg 20150625_102144.jpg 20150625_102151.jpg 20150625_102156.jpg 20150625_102626.jpg 20150625_103000.jpg 20150625_103003.jpg 20150625_120820.jpg 20150625_120823.jpg 20150625_120824.jpg 20150625_120829.jpg 20150625_120831.jpg 20150625_121109.jpg 20150625_121113.jpg
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

Re: พิธีไหว้คำนับศพ มาติกาบังสกุล เคลื่อนศพสู่วัดคลองเรียน 25 มิ.ย.2558

Post by Nadda »

วัดม้าดำ ศาลเจ้ากวนอู ถ.ละม้ายสงเคราะห์ ที่ตั้งป้ายระลึกถึงอาม่า (อยู่ข้างๆอางี้คิว)
ตอนนี้ยังปิดด้วยกระดาษชมพู รอป้ายจริงเสร็จจะทำพิธีครบ 100 วันอีกครั้ง ณ ที่แห่งนี้
20150625_123848.jpg 20150625_123905.jpg 20150625_123919.jpg 20150625_124009.jpg
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

Re: พิธีไหว้คำนับศพ มาติกาบังสกุล เคลื่อนศพสู่วัดคลองเรียน 25 มิ.ย.2558

Post by Nadda »

แม่ชีจากวัดกิวซื่ออำ ทำพิธีนำรูปอาม่าเข้าบ้าน และพิธีปลดทุกข์ ถ่ายโดยก๊อหมู
20370.jpg 20371.jpg 20372.jpg 20373.jpg 20374.jpg 20375.jpg 20376.jpg 20378.jpg 20382.jpg 20383.jpg
Post Reply