พิธีกงเต็ก 24 มิ.ย.2558 [ติ๊ด]

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

พิธีกงเต็ก 24 มิ.ย.2558 [ติ๊ด]

Post by Nadda »

พิธีกงเต็ก แม่ชีจากวัดกิวซื่ออำ เริ่ม 13.00น
20150624_074435.jpg 20150624_074445.jpg 20150624_075802.jpg 20150624_125200.jpg 20150624_125237.jpg 20150624_130018.jpg 20150624_130221.jpg 20150624_130232.jpg 20150624_130730.jpg 20150624_131024.jpg 20150624_131534.jpg 20150624_131538.jpg 20150624_131927.jpg 20150624_131957.jpg 20150624_132007.jpg 20150624_132206.jpg 20150624_132146.jpg 20150624_132454.jpg 20150624_143423.jpg 20150624_143427.jpg 20150624_143447.jpg 20150624_143456.jpg 20150624_143500.jpg 20150624_192857.jpg 20150624_192900.jpg 20150624_194200.jpg 20150624_194204.jpg 20150624_194214.jpg 20150624_194613.jpg 20150624_194621.jpg 20150624_195444.jpg 20150624_195451.jpg 20150624_195500.jpg 20150624_195736.jpg 20150624_195802.jpg 20150624_195813.jpg 20150624_200026.jpg 20150624_200048.jpg 20150624_200059.jpg 20150624_200221.jpg 20150624_200344.jpg 20150624_200440.jpg
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

Re: พิธีกงเต็ก 24 มิ.ย.2558 [ติ๊ด]

Post by Nadda »

20150624_200901.jpg 20150624_201515.jpg 20150624_201610.jpg 20150624_201614.jpg 20150624_201616.jpg 20150624_201722.jpg 20150624_201849.jpg 20150624_202016.jpg 20150624_212112.jpg 20150624_212125.jpg 20150624_212905.jpg 20150624_212908.jpg 20150624_212922.jpg 20150624_212932.jpg 20150624_213646.jpg 20150624_213816.jpg 20150624_215956.jpg 20150624_220029(0).jpg 20150624_220059.jpg 20150624_220240.jpg 20150624_220519.jpg 20150624_221056.jpg 20150624_221102.jpg 20150624_221119.jpg 20150624_221136.jpg 20150624_221146.jpg 20150624_221203.jpg 20150624_221234.jpg 20150624_221321.jpg 20150624_221335.jpg 20150624_221338.jpg 20150624_221425.jpg 20150624_221426.jpg 20150624_221442.jpg 20150624_221501.jpg 20150624_221504.jpg 20150624_221508.jpg 20150624_221626.jpg
Post Reply