คัมภีร์เทวดา เครื่องกรองน้ำ R.O. ตอนที่ 8 TDS Meter

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

คัมภีร์เทวดา เครื่องกรองน้ำ R.O. ตอนที่ 8 TDS Meter

Post by tong »

เครื่องวัดค่า TDS (Total Dissolved Solids) Meter

ใช้เพื่อวัดค่าปริมาณสารละลายที่เจือปนอยู่ในน้ำ มีหน่วยวัดเป็น มก./ลิตร (PPM) เป็นการวัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำแล้วแปลงกลับมาเป็นปริมาณสารละลาย ionized ที่มีอยู่ในน้ำ เช่น เกลือและแร่ธาตุต่างๆ (น้ำตาล อนุภาคคอลลอยด์ และเชื้อโรคต่างๆจะไม่นำไฟฟ้า)

TDS มากแสดงว่ามีสารละลายในน้ำมาก

0 ppm = น้ำกลั่น / น้ำที่ผ่านไส้กรอง DI
3 - 11 ppm = น้ำฝน / น้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO ไส้กรองมีคุณภาพ
12 - 29 ppm = น้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO
30 - 39 ppm = น้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO จากค่าน้ำก่อนกรอง 500-900ppm
40 - 59 ppm = น้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO ที่ใส้กรองหมดคุณภาพ / ค่าน้ำก่อนกรอง 1,000-2,000 ppm
60 - 100 ppm = น้ำแร่ / น้ำดื่มที่ไม่ได้คุณภาพ
101 - 150 ppm = น้ำแร่บางชนิด / น้ำดื่มที่ประปาที่ผ่านการบำบัดอย่างดี
159 - 200 ppm = น้ำประปา ที่ผ่านการบำบัดแล้ว
201 - 250 ppm = น้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน (คุณภาพดี)
251 - 500 ppm = น้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน (โดยการเจาะระบบบาดาล)

(เครดิตคุณ pooth2009 17 ก.ย. 2553 http://topicstock.pantip.com/home/topic ... 1.html#210)
731.jpg
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: คัมภีร์เทวดา เครื่องกรองน้ำ R.O. ตอนที่ 8 TDS Meter

Post by tong »

รุ่น TDS-3
- ของแท้ ราคา 300 บาท
- ของปลอม aliexpress ราคา 130 บาท
_TDS-Fake 02.png _TDS-Fake 03.png _TDS-Fake 04.jpg _TDS-Fake 05.png
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: คัมภีร์เทวดา เครื่องกรองน้ำ R.O. ตอนที่ 8 TDS Meter

Post by tong »

Manual ของแท้
_TDS-3.png
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: คัมภีร์เทวดา เครื่องกรองน้ำ R.O. ตอนที่ 8 TDS Meter

Post by tong »

Manual ของปลอม
_TDS-Fake 01.png
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: คัมภีร์เทวดา เครื่องกรองน้ำ R.O. ตอนที่ 8 TDS Meter

Post by tong »

ทดสอบของแท้ทั้ง 3 อัน
_TDS-3_2.png _TDS-3_3.JPG
Post Reply