ยาซิมพาริคา Simparica (Sarolaner 80 mg) ราคา 1,070 บาท

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

ยาซิมพาริคา Simparica (Sarolaner 80 mg) ราคา 1,070 บาท

Post by tong »

700 บาท ส่ง kerry/ems ฟรี แพคสวย แม่ค้าอยู่ระยอง คุยรู้เรื่อง ตอบเร็วและตรงทุกประโยค
https://www.facebook.com/1779787262342727/The recommended dose is 2–4 mg/kg
snap2656.png
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: ยา Simparica (Sarolaner) 80mg ราคา 1,070 บาท

Post by tong »

Simparica Manual Instruction PDF
Prescribing Information
ภาษาไทย
Simparica_Page_1.png Simparica_Page_2.png Simparica_Page_3.png simparica-pi-2016-1.png Simparica_EN.png
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: ยา Simparica (Sarolaner) 80mg ราคา 1,070 บาท

Post by tong »

Why Switch to Simparica?

Simparica provides peak protection all month long with no decrease in effectiveness toward the end of the month like some other brands.
vs-bravecto-flea.png vs-bravecto-tick.png vs-nexgard-flea.png vs-nexgard-tick.png vs-trifexis-flea.png
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: ยา Simparica (Sarolaner) 80mg ราคา 1,070 บาท

Post by tong »

simparica-vet-brochure-jan-2018-00.png simparica-vet-brochure-jan-2018-01.png simparica-vet-brochure-jan-2018-02.png simparica-vet-brochure-jan-2018-03.png simparica-vet-brochure-jan-2018-04.png simparica-vet-brochure-jan-2018-05.png simparica-vet-brochure-jan-2018-06.png simparica-vet-brochure-jan-2018-07.png simparica-vet-brochure-jan-2018-08.png simparica-vet-brochure-jan-2018-09.png simparica-vet-brochure-jan-2018-10.png simparica-vet-brochure-jan-2018-11.png simparica-vet-brochure-jan-2018-12.png
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: ยา Simparica (Sarolaner) 80mg ราคา 1,070 บาท

Post by tong »

Simparica-brochure-01.png Simparica-brochure-02.png Simparica-brochure-03.png Simparica-brochure-04.png
Post Reply