น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลชนิดกึ่งสังเคราะห์ CF-4 10W-30 ราคา 156 / 867 บาท

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลชนิดกึ่งสังเคราะห์ CF-4 10W-30 ราคา 156 / 867 บาท

Post by tong »

A 08883 81750 น้ำมันเครื่องดีเซลสีแดง L (1 ลิตร) ราคา 156 บาท
A 08883 81751 น้ำมันเครื่องดีเซลสีแดง G (6 ลิตร) ราคา 867 บาท
P1260905.JPG P1260906.JPG P1260912.JPG P1260910.JPG
Post Reply