หลวงพ่อโสธรคือองค์ไหน

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

หลวงพ่อโสธรคือองค์ไหน

Post by Nadda »

10868224_855487361141312_1727188929221433754_n.jpg วิธีพิจารณาง่ายๆ เมื่อเข้าไปในพระอุโบสถ หลังใหม่ ให้สังเกตุ องค์กลาง ระหว่างพระโมคคัลลาน์ กับ พระสารีบุตร ยืนพนมมือไหว้ ทั้ง 2 ข้าง ..... นั่นคือ หลวงพ่อโสธรองค์จริง

ส่วนพระพุทธรูปอีกสิบกว่าองค์ที่เห็นนอกเหนือจากนั้น คือหลวงพ่อโสธรองค์จำลอง และ พระพุทธรูปปางต่างๆ และองค์ใหญ่หลังสุดคือพระประธานประจำพระอุโบสถ

เครดิต http://forum.uamulet.com/view_topic.aspx?bid=2&qid=595
Post Reply