ตารางเปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟ

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

ตารางเปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟ

Post by tong »

เปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟ
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของหลอดไฟชนิดต่างๆ
snap2142.png
Post Reply